Description

W 2015 roku pracowaliśmy przy opracowaniu koncepcji newsroomu Miasta Poznania opartej na założeniach naszej koncepcji newsfarmingu.

W połowie roku Biuro Prasowe UMP rozpoczęło testowo zintensyfikowaną komunikację z otoczeniem m.in. za pomocą materiałów wideo produkowanych zgodnie ze standardami sztuki dziennikarskiej. Projekt kontynuowany w 2016 roku nabrał rozpędu.  W ramach działań Newsroomu powstaje miesięcznie kilka materiałów dotyczących najważniejszych tematów dotyczących Poznania i jego mieszkańców.

Przygotowaniem materiałów i ich produkcją zajmuje się kompleksowo Bullhorn Communications.

Kanał z materiałami wideo UMP można znaleźć w tym miejscu:

https://vimeo.com/channels/poznannews