_WIZERUNEK

  analizujemy bieżący i pomagamy w określeniu pożądanego wizerunku organizacji

  opracowujemy/realizujemy strategie kształtowania wizerunku oraz komunikacji z otoczeniem

  opracowujemy/realizujemy strategie obecności organizacji w mediach społecznościowych

  kształtujemy/utrzymujemy/organizujemy stałe kontakty z mediami

  kształtujemy/utrzymujemy współpracę z przedstawicielami administracji i władz samorządowych

  dostarczamy informacje o działalności organizacji klientom, konsumentom, inwestorom, kooperantom i instytucjom

  planujemy/organizujemy działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i sponsoringu

  wspieramy działania komunikacyjne wewnątrz organizacji

  przygotowujemy na sytuacje kryzysowe i realizujemy strategie postępowania w sytuacjach zagrożenia reputacji

Myślisz, że możemy Ci pomóc? Odezwij się do nas!

Sprawy ruszą z miejsca.