Description

„Nefrotest” to ogólnopolski program bezpłatnych badań krwi pod kątem chorób nerek organizowany dla Nefron Sekcji Nefrologicznej Izby Gospodarczej Medycyna Polska.

W ramach akcji od 2010 roku przebadanych zostało ponad 50 tys. osób w ponad 70 miejscowościach, potwierdzając przewidywania polskich lekarzy, mówiące, że w naszym kraju na nerki choruje co dziesiąty Polak. W każdej lokalizacji kampania przebiega według podobnego scenariusza uwzględniającego działania na dwóch płaszczyznach:

  • część informacyjno-edukacyjna (współpraca z partnerami medialnymi, spotkania z lekarzami pierwszego kontaktu itp.),
  • bezpłatne badania krwi (badania poziomu kreatyniny we krwi).

Celem akcji Nefrotest jest upowszechnianie wiedzy o roli nerek w organizmie i przekonanie Polaków do regularnych badań profilaktycznych pod kątem chorób układu moczowego ponieważ schorzenia nerek wykryte w początkowym etapie są uleczalne. W późniejszych fazach, gdy uszkodzenie narządu jest znaczne, a organ nie potrafi już właściwie spełniać swojej funkcji (toksyny nie są usuwane i zatruwają cały organizm) utrzymanie chorego przy życiu jest możliwe jedynie dzięki terapii nerkozastępczej. Proste analizy moczu i krwi wykonywane raz w roku, pozwalają wykryć wiele chorób już w bardzo wczesnym stadium, co zwiększa szanse ich całkowitego wyleczenia lub znacznie spowalnia rozwój schorzenia.

Kampanii w poszczególnych powiatach patronują władze administracyjne, samorządowe i kościelne. Współorganizatorem badań są firmy zarządzające stacjami dializ.

Więcej informacji:

www.nefron.org.pl